06 1 469 0280
scheiber@scheiber.hu
OM 064887

Támogassa Iskolánkat adója 1%-val!


Tisztelt Szülő! Kérjük, támogassa adója 1 %-ával iskolánk alapítványát: Alkotó...

Tisztelt Szülő!

Kérjük, támogassa adója 1 %-ával iskolánk alapítványát:

Alkotó Ifjúság Alapítvány

Székhelye:1145 Budapest, Laky Adolf u. 38 -40.

Adószáma:18004810-1-42

Az alapítvány támogatja a diákok, tanárok munkáját, a minden napokat, a tudás megszerzésének körülményeit, a sportolási, kulturálódási lehetőségeket, különös tekintettel a zsidó kultúra és történelem, valamint a zsidó ember minden napi életének megismerésére, a zsidó identitás erősítésére.

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2019. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti.

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2019-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).

Ne felejtse el, hogy minden adózó állampolgár az identitásához legközelebb álló egyház javára is rendelkezhet a felajánlható adójáról, ezért idén támogassa a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségét.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Technikai szám: 0358
 

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet.

Amennyiben Ön

 • rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:
  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.
  • papíros formában kíván nyilatkozatot tenni, azt postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:
 • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
 • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
 • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
 • amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2018. évi nyilatkozatokat a 2019. évben is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettekre és a kiemelt költségvetési előirányzatra ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Gimi Scheiber
Scheiber Gimi
Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Száml.sz.:

OTP Bank Nyrt 11714006-20414319

Adószám:

18178254-1-42

OM azonosító:

064887