06 1 469 0280
OM 064887

Szülői teendők, ha a gyermek külföldön teljesíti tankötelezettségét


Kedves Szülők, Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási...

Kedves Szülők,

Jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, tanköteles gyermekek nyilvántartása.

Tanköteles gyermek esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 91. § (1) bekezdése alapján magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Magyarországon élő magyar állampolgár a tankötelezettségét, egyéni munkarend alapján, Magyarországon működő nevelési-oktatási intézményben teljesítheti. E szakasz (2)-(3) bekezdése értelmében a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és a hivatalnak.
Az Nkt. 92. § (9)-(10) bekezdése értelmében a külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók. A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelős miniszter véleményét.

Bejelentés módja:

  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: online adatlap kitöltése, nyomtatása, aláírással postázva az Oktatási Hivatal részére
  • ügyfélkapus azonosítással: online adatlap kitöltése, letöltése, hitelesítés, e-mailes beküldés az Oktatási Hivatal részére

Részletes információkat az Oktatási Hivatal oldalán találják.

Kérjük Önöket, ne feledkezzenek meg a bejelentésről, ha érinti Önöket!

Köszönjük!

Diana Kiss
Scheiber Iskola
ScheiberSándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium scheiber@scheiber.hu

Száml.sz.:

OTP Bank Nyrt 11714006-20414319

Adószám:

18178254-1-42

OM azonosító:

064887