research
  • 27 Jan
  • 2021

Tájékoztató szülők számára az egyéni tanrenddel kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

2019. szeptember 1-je hatálybalépéssel az Országgyűlés módosította a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt,amelynek részeként megszüntette azt a lehetőséget, hogy a tanulók tankötelezettségüke magántanulói jogviszonyban teljesíthessék. A magántanulói jogviszony helyébe az egyéni munkarend lépett. 

A felmentést engedélyező szervként a Kormány az Oktatási Hivatalt jelölte ki, így az egyéni munkarend engedélyezésével kapcsolatos kérelmek elbírálása 2019. szeptember 1. napjától az Oktatási Hivatalnak joga és kötelessége. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.php?id=egyeni_munkarend

Az egyéni munkarend engedélyezése során az Oktatási Hivatal, mint engedélyező hatóság a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (5) bekezdésében szereplő feltételek teljesülését fogja vizsgálni a tanulónál alapvetően a kérelemben foglaltak alapján, azaz az egyéni adottságot, a sajátos helyzetet, illetve azt, hogy a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e a tanulmányok egyéni munkarendben történő folytatása.

 

A fentiek figyelembe vételével, kérjük, hogy gyermekük egyéni tanrenddel kapcsolatos kérelmével az illetékes Oktatási Hivatalhoz forduljon!

Események

Közösség