research
 • 31 Dec
 • 2021

Váérá hetiszakasz (Smot könyve 6:2- 9:35).

A hetiszakasz dióhéjban:

1. felhívás: Mózes sikertelenül száll szembe a fáraóval. A helyzet nem javul, hanem rosszabb lesz, de Isten megnyugtatja Mózest, hogy a megváltás hamarosan elkezdődik. A megváltás (geulá) négy kifejezésére, a hocéti (kihozlak), hicálti (megmentelek), gáálti (megváltalak), lákáhti (veszlek), hévéti (viszlek) szavakra a Széder estén négy pohár borral emlékezünk.

2. és 3. felhívások: Újabb népszámlálás, majd ezt követően a 80 éves Mózes, illetve testvére, a 83 éves Áron megkezdik az isteni terv megvalósítását.

4. felhívás: Mózes végrehajtja a „kígyóvá váló bot” csodáját, majd véghezviszi Áron közreműködésével az első (vér) és a második csapást (békák).

5. felhívás: a harmadik csapás (férgek) is bekövetkezik, majd Mózes előre figyelmezteti a fáraót a negyedikre.

6. felhívás: A negyedik (rovarok), ötödik (dögvész) és hatodik csapásokat (fekélyek) végrehajtották, majd Mózes előre figyelmezteti a fáraót a hetedikre.

7. felhívás: A hetedik csapás (jégeső) is lezajlik, de a fáraó „megkeményíti a szívét”, és nem hajlandó elengedni a zsidókat.

 

Egy gondolat a hetiszakaszból:

A hetiszakasz tudósít arról, hogy Isten megkezdi az Izrael népének szabadulását eredményező csapások végrehajtását Egyiptomban. Ezek kapcsán is fontos említenünk a Rámbám (Majmonidész) szavait, aki úgy véli: “Izrael nem azért hitt Mose rábénu-nak, mert csodákat hajtott végre. Ha valakinek a hite csodákra épül, annak szívében hiba van, mert csodát tenni mágia vagy varázslat által is lehetséges”. Szemtanúi vagyunk egy kevésbé látványos, mondhatjuk úgy is, „hétköznapi csodának”, Mózes és testvére, Áron tevékenységének. A szidrában nagy hangsúlyt kap az együttműködés és az együttérzés fontossága, hiszen Mózes és Áron csak egymást segítve, vállvetve tudták teljesíteni isteni küldetésüket. Miként egy alkalommal a Hátám Szófer is rávilágított, Izrael gyermekei tanultak vezetőik példájából, és ez segítette egyiptomi szabadulásukat. A rabbit felkereste Pozsony egy nagy befolyással rendelkező lakosa, és hosszú panaszáradatot zúdított rá. Mesterünk néhány közbeszúrt kérdéséből világossá vált: a férfit kizárólag saját problémái foglalkoztatják, testvérei nehézségeivel mit sem törődik. A rabbi tórai idézettel próbált segíteni: „én is hallottam Izrael fiainak jajgatását” (6:5) – mondja az Örökkévaló. Mire vonatkozik az „is” szó? Őseinkre, akik a legnagyobb nehézségek idején sem csak saját, hanem testvéreik jajgatására is odafigyeltek. Annak érdemében váltattak meg végül, hogy testvéreik fájdalmát is a sajátjukként kezelték”.

 

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

Darvas István rabbi

5782. Tévét 27.

Események

 • 17

  Jan

  2022

  Félévi osztályozóvizsgák

  • 08:00 - 08:00
  • iskola
 • 01

  Feb

  2022

  ELMARAD Nyílt nap leendő elsősök számára

  A tervezett nyílt nap a pandémiás helyzet miatt elmarad!

  A nyílt nap időpontja: 2022. feburár 1. kedd 08:30-11:15 között.

  A nyílt napon három tanítási órát lehet megnézni, majd ezt követően egy rövid tájékoztatón mondjuk el a beiskolázási folyamat következő lépéseit.

  • 08:00 - 13:00
  • iskola

Közösség