research
 • 24 Dec
 • 2021

Smot hetiszakasz (Smot könyve 1:1–6:1)

A hetiszakasz dióhéjban:
1. felhívás: A zsidók 2238 óta Egyiptomban vannak. A hetiszakasz úgy kezdődik, hogy a fáraó intézkedéseket hoz őseink ellen, az elnyomatás időszaka megkezdődik. 2362-től (Mirjám prófétanő születése) erősödik az elnyomatás, a fáraó úgy rendelkezik, hogy a bábáknak meg kell ölni a születendő zsidó gyerekeket. A bábák nem teljesítik a kegyetlen parancsot, amiért jutalomban részesülnek.

2. felhívás: A fáaró elrendeli, hogy minden megszülető fiúgyereket öljenek meg. Mózest anyja elrejti, a fáraó lánya találja meg és fogadja örökbe, majd Mózes anyját, Johebedet hívja mellé dadának.

3. felhívás: A testvéreit sanyargató egyiptomi Mózes közreműködésével életét veszti. A haláleset okán Mózes menekülni kényszerül, Midján földjén, Jitro házában talál menedéket. Mózes feleségül veszi Cipporát, Jitro lányát, majd nem sokkal késbb megszületik első fia, Gerson.

4-5. felhívás: Mózes a hozzá égő csipkebokorból szóló Istentől megkapja küldetését: ki kell vezetnie Izrael népét a szolgaságból. Az érthetően megszeppent és vonakodó Mózest az Örökkévaló megnyugtatja, és végül felkészülve indul útnak, hogy szembeszálljon a fáraóval.

6. felhívás: Mózest távozik Midjánból, hogy megkezdje küldetését. Útközben majdnem meghal, de a felesége gyors beavatkozásával megmenti az életét. Évizedek után találkozik Mózes a testvérével, Áronnal, majd együtt keresik fel a véneket, akik támogatásukról biztosítják őket.

7. felhívás: Mózes és Áron eleinte látszólag sikertelenül szállnak szembe a fáraóval. A zsidó nép tagjaira további terhek nehezednek, melyek hatására Mózes ellen fordulnak, aki emiatt Istent keresi meg fel kritikus szavakkal. Az Örökkévaló megnyugtatja: a küldetése sikeres lesz!

Egy gondolat a hetiszakaszból:
Ameddig József és testvérei életben voltak, addig Izrael népe megbecsült közössége volt Egyiptom országának, de a “nagyok” távozása után a helyzetük fokozatosan romlani kezdett. Az elmúlt évezredekben több alkalommal is ilyen vagy hasonló kijelentésekkel vette kezdetét a zsidók elleni uszítás: „Íme, Izrael fiainak népe számosabb és hatalmasabb nálunk” (1.9). A fáraó - e kijelentés szellemi atyja, illetve a zsidók elleni későbbi kegyetlen intézkedések kiötlője – volt az első, aki a zsidóságról népként beszélt. Ezért akár hálásak is lehetnénk Egyiptom nagyhatalmú urának, de nem szabad elfelejtünk, hogy a diaszpóra nehéz időszaka is e meghatározással vette kezdetét. Addig ugyanis nem Izraelt, csak legfeljebb egyes egyéneket gondoltak idegennek házigazdáink, vagyis olyan zsidók voltak, akik idegen földre kényszerültek. Onnantól azonban, hogy a Fáraó népként definiált minket, változott a helyzet, nem Jákob családja, hanem Izrael népe kezdte meg a gálut fájdalmas időszakát. Ez nem hangzik túl szívderítően, ugyanakkor a Fáraó által kimondott mondat sorsközösséget is teremtett, ebből fakadóan a geulá slémá, a végső megváltás lehetősége is ekkor született meg. A ruzsini Jiszrael Friedman rabbi (1796-1850) mondta: „Amikor Izrael fiai egységesek és népként tekintenek magukra, akkor eljutnak arra a szintre, hogy a „számos és hatalmas” jelzőkkel lehessen őket minősíteni. Ilyenkor nincs olyan nép vagy nyelv, amely leigázhatná Izraelt”. Ehhez fűzte hozzá észrevételét a belzi Rabbi Salom Rokeáh (1779-1855): Hétfőn és csütörtökön a Tóra felolvasása után elmondunk néhány rövid fohászt, melyek a „Jehi rácon”, azaz a „legyen az akaratod” kifejezéssel kezdődnek. Kivételt képez az utolsó, amely az „áhénu kol bét iszráel”, vagyis a „testvéreink, Izrael egész háza” szavakkal indul. A belzi rebbe szerint azért nem kérjük külön, hogy e fohászunk összhangban legyen Isten akaratával, mert a zsidó nép tagjai közötti testvéri szeretet nem más, mint az isteni akarat megnyilvánulása.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

5782. Tévét 20.

Darvas István rabbi

Események

 • 17

  Jan

  2022

  Félévi osztályozóvizsgák

  • 08:00 - 08:00
  • iskola
 • 01

  Feb

  2022

  ELMARAD Nyílt nap leendő elsősök számára

  A tervezett nyílt nap a pandémiás helyzet miatt elmarad!

  A nyílt nap időpontja: 2022. feburár 1. kedd 08:30-11:15 között.

  A nyílt napon három tanítási órát lehet megnézni, majd ezt követően egy rövid tájékoztatón mondjuk el a beiskolázási folyamat következő lépéseit.

  • 08:00 - 13:00
  • iskola

Közösség