research
 • 03 Dec
 • 2021

Mikéc hetiszakasz (B’résit könyve 41:1-44:17)

A mostani szombat azért is különleges, mert hat embernek olvassuk fel a hetiszakaszt. Mivel ros hodes (újhold) is lesz, ezért a hetedik felhívottnak 4Mózes 28: 9-15-öt, a máftirnak pedig a Hanuka hatodik napjára kijelölt (4Mózes 7:42-47) tórai részt olvassuk. A háftárá Zehárja próféta 2:4-4:7 lesz. Ez egyes közösségekben kiegészül egy mondattal Jesája prófétától (66:23), illetve kettővel Sámuel könyvéből (20:18, 42).

A hetiszakasz dióhéjban:

 1.  felhívás: A zsidó időszámítás szerinti 2229-es évben járunk, József tizenkét (12) éve van börtönben. A fáraónak két hasonló álma van, amit saját emberei nem tudnak megfejteni. A már két éve kiszabadult főpohárnoknak eszébe jut József, akit kihoznak a börtönből és a fáraó elé viszik.
 2.  felhívás: József megfejti fáraó álmát és javaslatot tesz, miként készüljenek elő a hét bőséges esztendőben az azt követő éhínségre.
 3.  felhívás: Józsefet Egyiptom alkirálya lesz és végrehajtja a fáraónak korábban felvázolt tervét. Megnősül és két fia lesz: Menásse és Efráim.
 4.  felhívás: Elkezdődik az éhínség, kizárólag Egyiptomban van étel. Megérkeznek József testvérei, akik nem ismerik fel őt. Az őket felismerő József inkognitóban marad, kémkedéssel vádolja fivéreit, és három napra börtönbe záratja őket.
 5.  felhívás: József követeli, hogy legfiatalabb testvérét, Binjámint is hozzák Egyiptomba, és túszként tartja magánál Simeont. Jákob meghallgatja fiai beszámolóját, de nem akarja elengedni legkisebb fiát, de a fokozódó éhínség végül arra kényszeríti, hogy engedjen Jehudának, aki garanciát vállal Binjámin visszatérésére. A testvérek újra Egyiptomba mennek.
 6.  felhívás: József még nem fedi fel magát, amikor vendégül látja fivéreit. Különösen megrendítő számára huszonkét esztendő után viszontlátni Binjámint.
 7.  felhívás: 2238-ban járunk, amikor József ravasz tervet eszel ki és hajt végre, mellyel arra kényszeríti a hazafele tartó testvéreit, hogy visszajöjjenek Egyiptomba.

Egy gondolat a hetiszakaszból:

A hetiszakasz elején József még börtönben van, ugyanakkor a végén a korszak legjelentősebb birodalmának, Egyiptomnak a második embere. A börtönből azért szabadítják ki, hogy megfejtse a fáraó álmait, amit a vártnál is ügyesebben old meg. Nem csak megmondja, hogy mit jelentenek az álmok, hanem megoldási javaslatot is tesz, hogy miként lehet hatékonyan kezelni az éhínség nehéznek ígérkező éveit. Sőt, nem egyszerűen csak javaslatot tesz, hanem azt a gyakorlatba is átülteti! József megnősül, gyermekei lesznek, úgy néz ki, elégedett lehet az életével, hiszen a karrierje, az anyagi helyzete, és a családja is rendben van. Ehhez képest nem lehet azt állítani, hogy túlságosan lelkesen nyilatkozna karrierjével kapcsolatban: „A másodikat pedig elnevezte Efráimnak: mert megszaporított engem nyomorúságom földjén” (41:52). Bár tudjuk, hogy voltak komoly nehézségei korábban, de a „nyomorúságom földje” minősítés túlzásnak tűnik. Mestereinket is foglalkoztatta ez a fájdalmas kirohanás, egyikük, Rabbi Jichak Abarbanel a saját életútja miatt különösen érzékeny lehetett a József által említett érzésekre. A mester korának (1437-1508) egyik legnagyobb tudású rabbija volt, egyáltalán nem mellékesen Ferdinánd király kincstárnokaként is működött, vagyis Józsefhez hasonlóan jelentős karriert futott be idegen környezetben. Don Jichák a következőket írta: „Azok után, hogy mekkora dicsőségre és gazdagságra tett szert József Egyiptomban, a „nyomorúságom földjének” nevezi az országot. Hiszen messze volt az atyai háztól és Izrael földjétől, és bár vagyonból, dicsőségből egyaránt bőségesen jutott neki az idegen országban, egy pillanatra sem befolyásolta gondolatait, gyengítette érzéseit, melyek Jákobhoz, családjához és szülőföldjéhez kötötték”. Vagyis az állandó hiányérzet hatására hagyta el száját az ominózus mondat, ami nem a befogadó ország kritikája, hanem az Izrael utáni szüntelen vágyakozásából fakadó sóhaj volt valójában. József megjegyzése pedig emlékezet, hogy még a legsikeresebb külföldi pályafutásnak is velejárója lehet a honvágy és egy állandó hiányérzet, ami nem azt jelenti, hogy otthon kell maradni, de azt igen, hogy a távozás melletti döntés meghozatalakor ezt is érdemes mérlegelni.   

 

Sábát sálom, hág urim szameáh! Békés szombatot, boldog Hanukát mindenkinek!

 

Darvas István rabbi

 5782. Kiszlév 29.

Események

 • 17

  Jan

  2022

  Félévi osztályozóvizsgák

  • 08:00 - 08:00
  • iskola
 • 01

  Feb

  2022

  ELMARAD Nyílt nap leendő elsősök számára

  A tervezett nyílt nap a pandémiás helyzet miatt elmarad!

  A nyílt nap időpontja: 2022. feburár 1. kedd 08:30-11:15 között.

  A nyílt napon három tanítási órát lehet megnézni, majd ezt követően egy rövid tájékoztatón mondjuk el a beiskolázási folyamat következő lépéseit.

  • 08:00 - 13:00
  • iskola

Közösség