research
  • 15 Oct
  • 2021

Leh-Lehá hetiszakasz

A hetiszakasz tartalma dióhéjban:
Isten beszél Ábrahámmal (ekkor még Ávrám) és parancsot ad, hogy hagyja el országát, szülőföldjét, atyai házát, és menjen abba az országba, melyet a Teremtő mutat neki, mert csak ott válhatnak utódai nagy néppé. Ábrahám feleségével, Sárával (ekkor még Szárai) és unokaöcsével, Lót-tal, illetve jelentős számú kísérettel kezdi meg útját Kánaán felé. Az úton megállva oltárt épít és folytatja az Örökkévaló üzenetének terjesztését.
Az éhínség arra kényszeríti hőseinket, hogy Egyiptomba induljanak, ahol a gyönyörű Sárát a fáraó palotájába viszik, Ábrahám megmenekül a haláltól, mert testvérként mutatkoznak be. Az uralkodót sújtó csapás megakadályozza, hogy hozzáérjen az asszonyhoz, és meggyőzi őt, hogy adja vissza őt férjének, és jelentős összeget fizessen fájdalomdíj (?) gyanánt.
Visszatérve Kánaán földjére, Lót elszakad Ábrahámtól, és Szodoma gonosz városában telepedik le, ahol fogságba esik, amikor Kedorlaomer és három szövetségese hatalmas seregei meghódítják a Szodoma-völgy öt városát. Ábrahám kislétszámú csapattal indul megmenteni unokaöcsét, legyőzi a négy királyt, és megáldja Malki-Cedek, Sálem királya.
Isten különleges szövetséget („darabok közti szövetség”) köt Ábrahámmal, amelyben előre jelzi Izrael népének későbbi száműzetését (diaszpóra, héberül gálut) és üldöztetését, illetve az ősatyának és utódainak adja örök birtoknak Izrael földjét („Szentföld”).
Letelepedésük után tíz évvel Sára még gyermektelen, és azt javasolja férjének, hogy vegye feleségül szolgálólányát, Hágár-t (is). Hágár teherbe esik, majd konfliktusba kerül úrnőjével és elmenekül otthonról. Az úton egy angyal meggyőzi, hogy térjen haza, és tudatja vele, hogy fia, Jismael nagy nemzet atyja lesz. A fiú Ábrám életének nyolcvanhatodik évében született.
Tizenhárom évvel ezután Isten megváltoztatja Ábrám nevét Ábrahámra, Szárai új neve pedig Sára lesz. Ígéretet kapnak, hogy fiúk születik, és tőle (Izsák) származik majd az a nép, amely Istennel különlegesen szoros kötelékbe kerül. Ábrahám parancsot kap, hogy metélje körül („brit milá”) magát és utódait, illetve házanépét, aminek haladéktalanul engedelmeskedik.
 
Egy gondolat a hetiszakaszból:
Amikor Ábrahám utasította a feleségét, hogy mondja azt, hogy a nővére, akkor egyrészt nem mondott igazat, másrészt - például a Rámbán (1194-1270) szerint - még egy bűnt követett el, mert kockáztatta felesége tisztességét, pusztán azért, mert féltette a saját életét. Ez persze csak a történet egyik lehetséges olvasata, mert vannak olyan rabbik is, akik rámutatnak, hogy tágabb értelemben Sára tényleg Ábrahám „nővére” volt, hiszen a Tórából tudjuk, hogy rokoni kapcsolatban voltak egymással. A prágai Máhárál (1520-1609) nem gondolta azt, hogy vétkezett az ősatya: “olvasunk (a jövő héten) arról, hogy Ábrahám a filiszteusok földjén tett útja alkalmával is azt mondja Sáráról, hogy a testvére, márpedig az nehezen elképzelhető, hogy ugyanazt a vétket kétszer is elkövette volna, pláne úgy, hogy már az elsőért is büntetést kapott”. Nem védhetetlen álláspont, de nem is teljesen meggyőző, viszont Rabbi Simson Rafael Hirsch (1808-1888) álláspontja inkább az. A mester szerint Ábrahám Sára kapcsán nem követett el bűnt, tekintettel a tényre, hogy nem kínálkozott számára más alternatíva a túlélésre, és éppen ezért nem vagyunk abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezzük cselekedetét. Hirsch rabbi hozzátette: „a Tóra kiemelkedő személyiségeinket sohasem tökéletes emberként mutatja be, nem „isteníti” őket. Nem rejti el hibáikat, gyengeségeiket e nagy embereknek, de ezáltal egyáltalán nem lesznek kisebbek, sőt, így lehetnek valódi példaképpé. Ugyanis, ha tökéletesnek látnánk őket, akkor nem igazán tudnánk tanulni tőlük, hiszen azt kellene feltételeznünk, hogy bár kétségkívül tiszteletre méltó figurák, de személyiségük, alaptermészetük oly mértékben különbözik a miénktől, hogy a távolságtartó tiszteleten túl semmilyen viszonyba nem kerülhetünk velük. „A Tóra pecsétje az igazság”, és ennek az igazságnak köszönhető, hogy nem csupán kiválóságaink nagyszerű tetteiről tanulunk, hanem adott esetben tévedéseikről, valamint az ezekkel járó belső küzdelmeikről is, amelyek nem csak számukra voltak hasznosak, hanem minket is erősíthetnek.
 
Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!
 
5782. Márhesván hónap 9.
 
Darvas István rabbi

Események

Közösség