research
  • 01 Apr
  • 2022

Tázriá hetiszakasz (Vájikrá könyve 12:1-13:59)

A hetiszakasz dióhéjban:

Ezen a szombaton három tóratekercsből olvasunk a zsinagógákban. Először a hetiszakaszt, amelynek első része a körülmetélés parancsával, illetve a szülést követő időszak rituális tisztasági törvényeivel foglalkozik. A folytatásban az összefoglaló néven “negá cáráát” (“poklosság csapása”) témaköréről ír a Tóra. Ezek könnyű lefolyású, de kellemetlen betegségek voltak, amelyek bölcseink véleménye szerint helytelen cselekedeteik következményeként sújtották a vétkeseket. A hetiszakasz részletesen szól ezekről, illetve a megtisztulás, gyógyulás folyamatáról.
A második szöveg az újhold (ros hodes) alkalmával bemutatott áldozatokról szól. Ennek aktuálitását az adja, hogy szombaton kezdődik el Niszán, vagyis Peszáh ünnepének a hónapja.
A harmadik tekercsből Niszán hónap jelentőségéről, Peszáh előkészületeiről, illetve az ünnep előírásairól olvasunk.

Egy gondolat a hetiszakaszból:

A mostani sábesz nem a hetiszakaszról, hanem a harmadik tekercsből olvasott szöveg elejéről kapta a nevét: sábát háhodes, vagyis a „hónap szombatja” köszönt ránk Niszán elsején. A Tiferet Menáhem írja: „bölcseink kijelentették, hogy Niszán az emuná (hit) erősítésének hónapja a szerző szerint: „Niszán beköszöntével erősödjünk meg hitünkben, mert ebben a hónapban lettünk megváltva Egyiptomból (geulát micráim), és a jövőbeni, teljes megváltás (geulá slémá) is Niszánban lesz. Mestereink tanítása szerint az egyiptomi száműzetés célja az Örökkévalóba vetett hit megszületése volt. Feltehetjük a kérdést, hogy miért kellett a fogság idejének ennyire keményen telni? Ráv Alexander Árje Mendelbaum szerint az emuná definíció szerint azt jelenti, hogy hinni valami olyanban, amit nem láthatunk. Ha az élet jól megy, akkor nincs hely a bontakozó hit számára, mert csak a megalapozott hittel élő ember képes jó körülmények között élve is szeretni és szolgálni az Örökkévalót. Ezért a fogságban élő zsidó nép csak azáltal tudta elérni az emuná csúcsát, hogy átesett az elnyomatás legsötétebb időszakán. Ezért is fontos, amit Ráv Jichák Chaver (1789-1852) ír: "az egyiptomi kivonulás ismétlődő elbeszélése a Tóra alapja, egyben az istenszolgálat meghatározó alkotó eleme, mert ez a történet a forrása az Istenbe vetett hitnek, illetve azon meggyőződésünknek, hogy az Örökkévaló kormányozza a világot”.

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

5782. VeÁdár 29.

Darvas István rabbi

Események

Közösség