Pályázat az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2020/2021. tanévre.

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány Kuratóriuma a 2020/2021-es tanévre is meghirdeti a tanulmányi ösztöndíj pályázatát. Mindazok a scheiberes diákok pályázhatnak a havi rendszeres anyagi támogatásra tanulmányi ösztöndíj formájában, akik képességeiknek megfelelően tanulnak, szorgalmukkal és magatartásukkal mintát szolgáltatnak a többi scheiberes diáknak, vagy az előző tanévben eredményesen korrepetálta egy tanulmányi ösztöndíjas, valamint szociálisan is rászorulnak az anyagi támogatásra.

A 2020/2021-es tanévre a pályázók közül a 10 legjobb pályázatot benyújtó diák nyerheti el a támogatást:
a tanulmányi ösztöndíj 2020. szeptembertől - 2021. júniusig, 10.000 Ft/hó/támogatott

A pályázat célja:

A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pályázó tanulói tanulmányi feladataikat képességeiknek megfelelően végezzék, eredményeiken javítsanak, ill. tartsák meg az elért jó eredményeiket. Lehetőségeikhez mérten törekedjenek a legjobb tanulmányi eredményre, induljanak minél több tanulmányi- és sportversenyen, méretessék meg tudásukat, ezáltal szerezzenek saját maguknak és iskolájuk közösségének is dicsőséget. Önkéntes munkájukkal támogassák a gyengébben tanuló társaikat.

Magatartásukkal is mutassák meg tanulótársaiknak, hogy kiérdemelték az Alkotó Ifjúság Alapítványának rendszeres anyagi támogatását, ugyanakkor ezzel az anyagi támogatással hozzájárulhatnak családjukban meglévő anyagi nehézségek enyhítéséhez.

Pályázati feltételek:

Ezen a pályázaton azok a scheiberes diákok pályázzanak, akik

  • vállalják, hogy a tanulmányi eredményükön javítanak: a 2020-2021-es tanév során a tanulmányi átlagukat tekintve 1 egész jegyet, vagy amennyiben ez a már meglévő jó eredményük miatt nem lehetséges, akkor
  • vállalják, hogy megtartják a korábbi jó (jeles vagy kitűnő) eredményüket,
  • vállalják, hogy magatartásukkal és munkájukkal támogatják az osztályközösségüket. (pl.: a DÖK munkájában, különböző osztály- ill. iskolaszintű szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában, stb),
  • vállalják, hogy a gyengébben tanuló társaikat (legalább egy diáktársat) egy-egy tantárgyból rendszeresen korrepetálják. A korrepetálásuk eredményét a tanév félévének záró jegyei tükrözzék, vagyis a korrepetált diáktársuk félévi érdemjegye jobb legyen, mint az előző év végi osztályzata,
  • félévenként írásos beszámolóban tájékoztatják a Kuratórium tagjait az elért eredményekről,
  • figyelemmel óvják társaik és az Iskola értékeit, felszerelését, berendezését.

A tanév első félévi eredménye alapján, a félévi bizonyítvány kiosztása után az Alapítvány Kuratóriuma értékeli a vállalások teljesítését.
Amennyiben a tanév során a vállalt feltételek közül bármelyik teljesítése nem sikerül, úgy a Kuratórium félévkor megvonhatja a további ösztöndíj fizetését, és a második félévben azt másik, a pályázat során esetleg létszám többlet miatt az ösztöndíjasok közé be nem került tanulónak ítélheti.

Figyelem: Beadás előtt a pályázatokat a szülőkkel (gondviselővel) alá kell íratni, valamint az osztályfőnöknek lehetősége van írásos támogatást írni a pályázathoz a szülő/gondviselő kérésére.

A pályázat beadási határideje: 2020. szeptember 15. kedd 12 óra

A pályázó a pályázati űrlap kitöltését követően elektronikus úton nyújthatja be pályázatát a kekes.maria@scheiber.hu e-mail címre megküldve. (Kérjük az e-mail tárgy mezője tartalmazza a tanuló nevét és a "tanulmányi ösztöndíj pályázat" jelölést)

Bírálat: Pályázati támogatás elnyeréséről az Alapítvány Kuratóriuma 2020. szeptember 16. napján döntést hoz.

Eredményhirdetés: A döntést követően, az Iskola honlapján tesszük közzé a nyertes pályázók nevét.

Pályázati űrlapok:

Pályázati űrlap - kézi kitöltéshez (A pályázati űrlap kézi kitöltése esetén a teljes dokumentumot scannelve kérjük megküldeni.)

Pályázati űrlap - gépi kitöltéshez (A pályázati űrlap gépi kitöltése esetén a szülő és a tanuló aláírása nem szükséges, elég a kísérő e-mailben megerősíteni a pályázati szándékot valamint az osztályfőnöki támogatást külön dokumentumként az osztályfőnöknek szükséges a fenti e-mail címre megküldeni)

Események

Közösség