Pályázat az Alkotó Ifjúság Alapítvány 2019/2020-as tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére

  Pályázat az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának elnyerésére  2019 - 2020-os tanév Az  Alkotó Ifjúság Alapítvány kuratóriuma a 2019 - 2020-as tanévre is meghirdeti a tanulmányi ösztöndíj pályázatát. Mindazok a scheiberes diákok pályázhatnak a havi rendszeres anyagi támogatásra tanulmányi ösztöndíj formájában, akik képességeiknek megfelelően tanulnak, szorgalmukkal és magatartásukkal mintát szolgáltatnak a többi scheiberes diáknak, az előző tanévben eredményesen korrepetálta egy tanulmányi ösztöndíjas, valamint szociálisan is rászorulnak az anyagi támogatásra. A 2019-2020-as tanévre a pályázók közül a 10 legjobb pályázatot benyújtó diák nyerheti el a támogatást: tanulmányi ösztöndíj: 2019. szeptembertől - 2019. júniusig, 10 - 10 ezer Ft/hó. A pályázat célja: A Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pályázó tanulói tanulmányi feladataikat képességeiknek megfelelően végezzék, eredményeiken javítsanak, ill. tartsák meg az elért jó eredményeiket. Lehetőségeikhez mérten törekedjenek a legjobb tanulmányi eredményre, induljanak minél több tanulmányi- és sportversenyen, méretessék meg tudásukat, ezáltal szerezzenek saját maguknak és iskolájuk közösségének is dicsőséget. Önkéntes munkájukkal támogassák a gyengébben tanuló társaikat. Magatartásukkal is mutassák meg tanulótársaiknak, hogy kiérdemelték az Alkotó Ifjúság Alapítványának rendszeres anyagi támogatását, ugyanakkor ezzel az anyagi támogatással hozzájárulhatnak családjukban meglévő anyagi nehézségek enyhítéséhez. Pályázati feltételek: Ezen a pályázaton azok a scheiberes diákok pályázzanak, akik vállalják, hogy a tanulmányi eredményükön javítanak: a 2019-2020-as tanév során a tanulmányi átlagukat tekintve 1 egész jegyet, vagy amennyiben ez a már meglévő jó eredményük miatt nem lehetséges, akkor vállalják, hogy megtartják a korábbi jó (jeles vagy kitűnő) eredményüket. vállalják, hogy magatartásukkal és munkájukkal támogatják az osztályközösségüket. (pl.: a DÖK munkájában, különböző osztály- ill. iskolaszintű szabadidős programok szervezésében, lebonyolításában, stb).         vállalják, hogy a gyengébben tanuló társaikat (legalább egy diáktársat) egy-egy tantárgyból rendszeresen korrepetálják. A korrepetálásuk eredményét a tanév félévének záró jegyei tükrözzék, vagyis a korrepetált diáktársuk félévi érdemjegye jobb legyen, mint az előző év végi osztályzata.   Félévenként írásos beszámolóban tájékoztatják a kuratórium tagjait az elért eredményeikről. figyelemmel óvják társaik és az Iskola értékeit, felszerelését és berendezését. A tanév első félévi eredménye alapján, a félévi bizonyítvány kiosztása után értékeljük a vállalások teljesítését. Amennyiben a tanév során a vállalt feltételek közül bármelyik teljesítése nem sikerül, úgy a kuratórium félévkor megvonhatja a további ösztöndíj fizetését, és a második félévben azt másik, a pályázat során esetleg létszám többlet miatt az ösztöndíjasok közé még be nem került tanulónak ítélheti. Figyelem: Beadás előtt a pályázatokat az osztályfőnökkel és a szülőkkel (gondviselővel) alá kell íratni, valamint ők azok, akik írásos támogatást is adhatnak a pályázathoz. Pályázat beadási határideje:     2019. szeptember 13. péntek 12 óraA pályázó pályázati űrlap kitöltésével nyújthatja be pályázatát. Pályázati űrlap letölthető az iskola honlapjáról (itt) Elbírálás: Pályázati támogatás elnyeréséről az Alapítvány kuratóriuma 2019. szeptember 18. napján döntést hoz. Eredményhirdetés:A döntést követően, az Iskola honlapján tesszük közzé a nyertes pályázók neveit. Pályázati űrlap: AI_tanoszt_20192020tanevre

Események

Közösség