research
  • 28 Jan
  • 2022

Mispátim hetiszakasz (Smot könyve 21-24)


A hetiszakasz dióhéjban:

A szöveg nagyobb része a polgári törvényekkel foglalkozik (1-5 felhívások). A 613 tórai parancsolatból feltűnően sok, 53 található Mispátim szidrában, amelyek többsége (30) tiltó parancs, a többi pedig tevőleges (20).
6-7 felhívások: Isten megígéri, hogy Izrael népét Kánaán földjére viszi és óva inti őket attól, hogy annak jelenlegi lakóinak pogány viselkedését kövessék. Izrael népe kimondja Isten parancsaival kapcsolatban: „mindent megteszünk és meghallgatunk, amit Isten parancsol nekünk”. Áront és Húrt hagyva a tábor élén, Mózes felmegy a Szináj-hegyre, és negyven napig és negyven éjszakán át ott marad, hogy átvegye a Tórát az Örökkévalótól.

Egy gondolat a hetiszakaszból:

A tórai micvák (előírások) különböző szempontok alapján kategorizálhatók. Vannak aktuális és jelenleg nem aktuális parancsok, találkozhatunk tiltó és tevőleges utasításokkal, illetve az is fontos szempont, hogy egyes micvák az emberek és Isten, míg mások az emberek egymással való viselkedését kívánják szabályozni. Mispátim hetiszakaszának szinte mindegyik előírása az emberek egymáshoz fűződő viszonyát, egészen pontosan annak javítását célozza, az ún. micvot sebéin ádám lehávero („az ember és társa közti micvák”) kategóriába tartoznak. Rabbi Szimha Bunim (1765-1827) ebből arra következtet, hogy ezek fontosabbak az ember és Isten viszonyát szabályozó (micvot sebéin ádám láMákom) előírásoknál. A midrás (Vájikrá rábbá 9:3) ugyanerről azt mondja: „dereh erec kidmá leTorá” – amit érthetünk így is: a normális viselkedés előfeltétele a tórai ismeretek elsajátításának.
Mestereink feljegyezték, hogy az „és szeresd” kifejezés háromszor fordul elő a Tórában. Elsőként Vájikrá könyvében (19:18): „szeresd felebarátod, mint magadat”, másodszor (uo.34.): „Mint a bennszülött közületek, legyen nektek az idegen, aki tartózkodik nálatok és szeresd őt, mint magadat, mert idegenek voltatok Egyiptom országában”, harmadszor pedig Dvárim könyvében (6:5). Látható, hogy az emberek szeretetét célzó előírás megelőzi az Isten szeretetére vonatkozó parancsolatot. Ez a tény azt sugallja, hogy az emberek szeretete nélkül elképzelhetetlen Isten előírásszerű szolgálata. Rabbi Jichák Luria ehhez annyit fűzött hozzá: „az imádkozást megelőzően minden zsidó vegye magára a „szeresd felebarátod, mint magadat” tevőleges parancsát”!
A Tóra és ezáltal a zsidó hagyomány egésze nem elsősorban magasztosnak vélt témákat tárgyal, hanem a mindennapok gyakorlatának javítását célozza. Mispátim előírásai emlékeztetnek: Istenhez kizárólag az emberekkel való megfelelő bánásmód elsajátítása után/által vezethet út.

 

Sábát sálom, békés szombatot mindenkinek!

 

5782. Svát 26.

Darvas István rabbi

Események

Közösség