research
 • 07 Jan
 • 2022

Bo hetiszakasz (Smot könyve 10:1–13:16.)

1. és 2. felhívás: Mózes és Áron figyelmezteti a fáraót a sáskák csapására. Tanácsadói jelezték Egyiptom urának, hogy fontolja meg Mózes kérését, aki megpróbált tárgyalni Mózesékkel, és azt akarta, hogy a gyerekek maradjanak Egyiptomban, amíg a felnőttek áldozatot mutatnak be Istennek.Ajánlata elutasítása után a tárgyalás megszakadt, a sáskák ellepték Egyiptomot, de a fáraó továbbra sem volt hajlandó elengedni Izraelt.

3. felhívás:Sötétség borította be Egyiptomot három napig. A fáraó azt mondta Mózesnek, hogy kivezetheti népét, de a jószágot hátra kell hagynia. Ezt visszautasította, a fáraó pedig figyelmeztette Mózest, hogy nem jöhet többé hozzá. Legközelebb az elsőszülött halála után látják egymást, amikor a fáraó ment Mózeshez.

4. felhívás:Mózes figyelmeztette az egyiptomiakat az elsőszülött elleni csapásra. Az Örökkévaló átadja Izrael vezetőinek az első micvát (parancsolatot), amelyet már nem egy egyén, hanem az egész nép kap. Megismerjük a peszáhi áldozat, a macesz, a kovászos előírásait, tilalmait.

5. felhívás:Izrael gyermekei parancsba kapják, hogy jelöljék meg ajtóik szemöldökfáját és ajtófélfáit a peszáhi áldozati bárány vérével

6. felhívás:Azelsőszülöttek halála után a fáraó és az egyiptomiak siettették a zsidók távozását.  Hatalmas zsidó tömeg, illetve a hozzájuk csatlakozó népek tagjai hagyták el Micráim (Egyiptom) földjét. A kivonulás éve a zsidó naptár szerinti 2448. Összességében 430 után távoztak őseink Egyiptomból.

7. felhívás:A hetiszakasz a peszáhi törvények áttekintésével, valamint az elsőszülött állatokra, illetve gyerekekre vonatkozó parancsokkal, illetve a tefilin (imaszíj) micvájával zárul.

 

Egy gondolat a hetiszakaszból:

A szabad akarat lehetősége az egyik legnagyobb ajándék, amit Istentől kaptunk. Módot ad számunkra, hogy válasszunk jó és rossz, helyes és helytelen között, de csak abban az esetben, ha tudatosítjuk magunkban, hogy időről-időre döntéseket kell hoznunk, hacsak nem akarjuk, hogy mások döntsenek helyettünk. Az elmúlt hetekben olvasott tórai elbeszélések egyebek között elmeséli a fáraó tragédiáját, aki képtelen volt jó döntéseket hozni, és egy idő után elvesztette még a lehetőségét is, hogy helyesen dönthessen.  A fáraó makacssága kapcsán merül fel a kérdés: az egyre súlyosabb csapások után miért nem tanulta meg a leckét és engedte szabadon őseinket? Hogy nem fogta fel Egyiptom nagyhatalmú vezetője, hogy Isten határozott szándéka a zsidók elengedése, és ebből fakadóan semmi értelme a további engedetlenségnek? Elképzelhető, hogy ennyire nem hatott rá a fájdalom? Nos, úgy tűnik, a fáraó viselkedése mögött olyan emberi gyengeség rejlik, ami szinte mindenkire jellemző.  Vegyük példának a falánkság helytelen gyakorlatát, aminek általános következménye a hasfájás. Ha ez megtörténik, akkor (szinte) fogadalmat teszünk, hogy nem követjük el többé ezt a hibát, viszont az idő múlásával erről és a fájdalomról is megfeledkezve, megismételjük a korábbi cselekedetünket. A fáraóra is igaz, hogy közvetlenül az átélt csapásokat követően azonnal belátta, hogy nincs esélye Isten ellen, de amint jobbak lettek a körülmények, visszatért korábbi gyakorlatához. Ezért is fontos a múltra való emlékezés, mert, ha el akarjuk kerülni a minket érő negatívumok ciklikus ismétlődését, akkor képesnek kell lennünk felidézni, mintegy „életre kelteni” múltbéli élményeinket. Ez a módja, hogy emlékezzünk tetteink következményére, és meggyőzödjünk arról, hogy nem ismételhetjük meg azokat. Itt is elmondható, hogy elsősorban elkezdeni nehéz, de ha egyszer sikerül visszafognunk magunkat, akkor előbb vagy utóbb az önkontroll végül „magától”, fejtheti ki áldó hatását, és tényleg új, jó úton folytathatjuk utunkat az életben. 

 

5782. Svát 5.

Sábát sálom mindenkinek!

Darvas István rabbi

 

Események

 • 17

  Jan

  2022

  Félévi osztályozóvizsgák

  • 08:00 - 08:00
  • iskola
 • 01

  Feb

  2022

  ELMARAD Nyílt nap leendő elsősök számára

  A tervezett nyílt nap a pandémiás helyzet miatt elmarad!

  A nyílt nap időpontja: 2022. feburár 1. kedd 08:30-11:15 között.

  A nyílt napon három tanítási órát lehet megnézni, majd ezt követően egy rövid tájékoztatón mondjuk el a beiskolázási folyamat következő lépéseit.

  • 08:00 - 13:00
  • iskola

Közösség