06 1 469 0280
scheiber@scheiber.hu
OM 064887

Alapítvány


Ösztöndíj, kérvények, támogatási lehetőségek

Alkotó Ifjúság Alapítvány

Alkotó Ifjúság Alapítvány

Székhelye:1145 Budapest, Laky Adolf u. 38 -40.

Bankszámlaszáma: 11714006-20246510

Adószáma:18004810-1-42

Cégbejegyzés száma:16Pk.64151/1990/28

Képviselő: Kékes Mária

Az Alkotó Ifjúság Alapítványt 1990-ben alapította a Scheiber Iskola jogelődje, az Anna Frank Gimnázium igazgatónője Berend T. Ivánné - Rózsa néni - , aki az alapítvány első képviselője volt.

Az alapítás célja, hogy a Zsidó Gimnázium diákjainak legyen egy független támogatója, akár milyen kevés anyagiakkal is, de tudjanak adni támogatást a diákoknak, és nevelőiknek is olykor a tanuláshoz, az oktató munka eszközeinek fejlesztéséhez, a diákok tanulmányi kirándulásaihoz, kulturális programok szervezéséhez, rendezéséhez, színház- és múzeumlátogatások részvételi díjaihoz. Pályázhassanak független szervezetként diákokat, tanárokat támogató pályázatokon, amelyekkel az alapítvány céljait valósíthatják meg.

Az alapítvány az elmúlt 28 évben sokszor váltott képviselőt, alakította át a kuratóriumát, ami tagság összetételét illeti, de az alapítói szándék változatlan maradt.

Az alapítványi célok mára sem változtak (l. Alkotó Ifjúság Alapítvány alapító okirata), csupán finomodtak, a korszerűsödtek. A kuratóriumi döntéssel született támogatások alapvetően a diákok, tanárok munkáját, a minden napokat, a tudás megszerzésének körülményeit, a sportolási, kulturálódási lehetőségeket segítette, különös tekintettel a zsidó kultúra és történelem, valamint a zsidó ember minden napi életének megismerésére, a zsidó identitás erősítésére.

Az alapítvány kuratóriuma egyik fő feladatának, tekinti a diákok tehetség gondozását is, és szociális helyzetüknek megfelelő támogatás nyújtását úgy szintén. 2011-2012-es tanévtől kezdve, minden tanévben kiírja a tanulmányi ösztöndíj pályázatot (- pályázati anyagok elérhetősége -). Ezen a pályázaton minden tanévben 10 - 12 diák nyer havi 10.000Ft/fő tanulmányi ösztöndíjat, ill. 2 - 3 diák kap tanévente egyösszegű 50.000 Ft-os ösztöndíjat a tanév végén. A pályázati kiírást minden tanév első napjaiban, a honlapon jelentetjük meg, a pályázati űrlappal együtt. Félévente értékeljük az ösztöndíjasok munkáját, így csak a megfelelő teljesítést követően kaphatnak a tanév második félévére is havonta ösztöndíjat.

Az ösztöndíjasok munkáját a szaktanárok és az osztályfőnökök is segítik.

Az alkalmi programokra, eszközvásárlásra kapható támogatásról is a kuratórium dönt, negyedévenként tartott ülésein. Ezekre a támogatásokra is pályázatokat (- pályázati űrlapok: egyéni, csoportos, tanulmányi ösztöndíj - ) kell benyújtani, amelyeket a képviselő gyűjt össze.

Minden tanév elején a kuratórium jóváhagyja, a tanév tervezett eseményeinek ismeretében, a támogatandó kiemelt célokat, s a kuratórium határozza meg éves tervben ezekre a célokra benyújtott igények támogatásaira fordítható összegeket.

A gazdasági évet is kuratóriumi ülésen értékeljük. Az Alapítvány Cégbíróságilag elismerten közhasznú, ami egyrészt az állam felé jár egy fajta szigorúbb beszámolási kötelezettséggel, más részt igazolást adhat a támogatók felé, az adott támogatás összegéről, amelyet vállalkozások esetében, jogszerűen figyelembe vehetnek az éves gazdálkodásuk lezárásakor.

Alapítványunk az elmúlt években egyre növekvő mértékben kap anyagi támogatást meghirdetett céljainkra - pl. 2018-2019-es tanévben az Iskola meghirdette, hogy szeretne egy, az Aulában működő nagy teljesítményű projektort vásárolni az iskolai rendezvények, nagyobb csoportfoglalkozások korszerű technikai eszközökkel való lebonyolításához.

Ezt az akciónkat sokan támogatták már a meghirdetést követő hetekben, néhány hét alatt összegyűlt a szükséges összeg fele.

A szülők támogatják diákjaink dekorációs, képzőművészeti tevékenységét is, amiből sok anyagot, felszerelést tudtunk vásárolni a gyerekek munkájához.

Emellett támogatjuk a sportoktatást, részben szülői befizetésekből, részben alapítványi támogatásból tanulnak úszni és korcsolyázni tanulóink az alsóbb évfolyamokon.

Köszönjük minden kedves támogatónknak a segítséget, s valamennyi adományról folyamatosan beszámolunk honlapunkról, valamint az adományok sorsáról úgy szintén.

Támogassa iskolánkat


Alkotó Ifjúság Alapítvány

OTP Bank 11714006-20246510

Adószám: 18004810-1-42
1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40.

Dokumentumok

Mindenki számára elérhető dokumentumaink

Alkotó Ifjúság Alapítvány

Alkotó Ifjúság Alapítvány alapító okirata

Letőltés

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának pályázati kiírása

Az Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának pályázati kiírása

Letőltés

Csoportos pályázati űrlap

Csoportos pályázati űrlap

Letőltés

Egyéni pályázati űrlap

Egyéni pályázati űrlap

Letőltés

Tanulmányi Ösztöndíj pályázati űrlap

Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának pályázati űrlapja

Letőltés

This carousel is empty, please add some logos.
Scheiber Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Száml.sz.:

OTP Bank Nyrt 11714006-20414319

Adószám:

18178254-1-42

OM azonosító:

064887