06 1 469 0280
OM 064887

Alapítvány


Ösztöndíj, kérvények, támogatási lehetőségek

Alkotó Ifjúság Alapítvány

Alkotó Ifjúság Alapítvány

Székhelye:1145 Budapest, Laky Adolf u. 38 -40.

Bankszámlaszáma: 11714006-20246510

Adószáma:18004810-1-42

Cégbejegyzés száma:16Pk.64151/1990/28

Képviselő: Kékes Mária

Az Alkotó Ifjúság Alapítványt 1990-ben alapította a Scheiber Iskola jogelődje, az Anna Frank Gimnázium igazgatónője Berend T. Ivánné - Rózsa néni - , aki az alapítvány első képviselője volt.

Az alapítás célja, hogy a Zsidó Gimnázium diákjainak legyen egy független támogatója, akár milyen kevés anyagiakkal is, de tudjanak adni támogatást a diákoknak, és nevelőiknek is olykor a tanuláshoz, az oktató munka eszközeinek fejlesztéséhez, a diákok tanulmányi kirándulásaihoz, kulturális programok szervezéséhez, rendezéséhez, színház- és múzeumlátogatások részvételi díjaihoz. Pályázhassanak független szervezetként diákokat, tanárokat támogató pályázatokon, amelyekkel az alapítvány céljait valósíthatják meg.

Az alapítvány az elmúlt 28 évben sokszor váltott képviselőt, alakította át a kuratóriumát, ami tagság összetételét illeti, de az alapítói szándék változatlan maradt.

Az alapítványi célok mára sem változtak (l. Alkotó Ifjúság Alapítvány alapító okirata), csupán finomodtak, a korszerűsödtek. A kuratóriumi döntéssel született támogatások alapvetően a diákok, tanárok munkáját, a minden napokat, a tudás megszerzésének körülményeit, a sportolási, kulturálódási lehetőségeket segítette, különös tekintettel a zsidó kultúra és történelem, valamint a zsidó ember minden napi életének megismerésére, a zsidó identitás erősítésére.

Az alapítvány kuratóriuma egyik fő feladatának, tekinti a diákok tehetség gondozását is, és szociális helyzetüknek megfelelő támogatás nyújtását úgy szintén. 2011-2012-es tanévtől kezdve, minden tanévben kiírja a tanulmányi ösztöndíj pályázatot (- pályázati anyagok elérhetősége -). Ezen a pályázaton minden tanévben 10 - 12 diák nyer havi 10.000Ft/fő tanulmányi ösztöndíjat, ill. 2 - 3 diák kap tanévente egyösszegű 50.000 Ft-os ösztöndíjat a tanév végén. A pályázati kiírást minden tanév első napjaiban, a honlapon jelentetjük meg, a pályázati űrlappal együtt. Félévente értékeljük az ösztöndíjasok munkáját, így csak a megfelelő teljesítést követően kaphatnak a tanév második félévére is havonta ösztöndíjat.

Az ösztöndíjasok munkáját a szaktanárok és az osztályfőnökök is segítik.

Az alkalmi programokra, eszközvásárlásra kapható támogatásról is a kuratórium dönt, negyedévenként tartott ülésein. Ezekre a támogatásokra is pályázatokat (- pályázati űrlapok: egyéni, csoportos, tanulmányi ösztöndíj - ) kell benyújtani, amelyeket a képviselő gyűjt össze.

Minden tanév elején a kuratórium jóváhagyja, a tanév tervezett eseményeinek ismeretében, a támogatandó kiemelt célokat, s a kuratórium határozza meg éves tervben ezekre a célokra benyújtott igények támogatásaira fordítható összegeket.

A gazdasági évet is kuratóriumi ülésen értékeljük. Az Alapítvány Cégbíróságilag elismerten közhasznú, ami egyrészt az állam felé jár egy fajta szigorúbb beszámolási kötelezettséggel, más részt igazolást adhat a támogatók felé, az adott támogatás összegéről, amelyet vállalkozások esetében, jogszerűen figyelembe vehetnek az éves gazdálkodásuk lezárásakor.

Alapítványunk az elmúlt években egyre növekvő mértékben kap anyagi támogatást meghirdetett céljainkra - pl. 2018-2019-es tanévben az Iskola meghirdette, hogy szeretne egy, az Aulában működő nagy teljesítményű projektort vásárolni az iskolai rendezvények, nagyobb csoportfoglalkozások korszerű technikai eszközökkel való lebonyolításához.

Ezt az akciónkat sokan támogatták már a meghirdetést követő hetekben, néhány hét alatt összegyűlt a szükséges összeg fele.

A szülők támogatják diákjaink dekorációs, képzőművészeti tevékenységét is, amiből sok anyagot, felszerelést tudtunk vásárolni a gyerekek munkájához.

Emellett támogatjuk a sportoktatást, részben szülői befizetésekből, részben alapítványi támogatásból tanulnak úszni és korcsolyázni tanulóink az alsóbb évfolyamokon.

Köszönjük minden kedves támogatónknak a segítséget, s valamennyi adományról folyamatosan beszámolunk honlapunkról, valamint az adományok sorsáról úgy szintén.

Támogassa iskolánkat


Alkotó Ifjúság Alapítvány

OTP Bank 11714006-20246510

Adószám: 18004810-1-42
1145 Budapest, Laky Adolf u. 38-40. scheiber@scheiber.hu

Dokumentumok

Mindenki számára elérhető dokumentumaink

6. Alkotó Ifjúság Alapítvány

Alkotó Ifjúság Alapítvány alapító okirata

ID)): ?>

Letőltés

Alkotó tan ösztöndíj pályázati kiírás 2019/2020

ID)): ?>

Letőltés

Csoportos pályázati űrlap

ID)): ?>

Csoportos pályázati űrlap

Letőltés

Egyéni pályázati űrlap

ID)): ?>

Egyéni pályázati űrlap

Letőltés

Tanulmányi Ösztöndíj pályázati űrlap 2019/2020

ID)): ?>

Alkotó Ifjúság Alapítvány tanulmányi ösztöndíjának pályázati űrlapja

Letőltés

This carousel is empty, please add some logos.
ScheiberSándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium scheiber@scheiber.hu

Száml.sz.:

OTP Bank Nyrt 11714006-20414319

Adószám:

18178254-1-42

OM azonosító:

064887