PÁLYÁZATOK

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK

MAZSÖK szociális pályázati felhívás

 

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány pályázatot hirdet nevelési, oktatási intézményekbe járó, szociálisan hátrányos helyzetű, szegény sorsú zsidó óvodások és tanulók részére a 2018/2019-es tanévre, elősegítendő bölcsődei, óvodai nevelésüket, alap- és középfokú tanulmányaik folytatását, sikeres befejezését.

A Pályázatban résztvevők köre:

  • zsidó hitközséghez tartozó gyermek, vagy zsidó oktatási, nevelési intézménybe járó gyermek, aki szociálisan rászorult.

A fenti jogosultak közül előnyben részesül az a gyermek, aki zsidó oktatási, nevelési intézményben tanul. Igazolást a hitközségtől kell beszerezni arról, hogy a gyermek zsidó hitközség tagja, vagy zsidó oktatási nevelési intézménybe jár.

Pályázni a „Szociális Pályázati Űrlap/ok” kitöltésével, illetve a szükséges mellékletek, nyilatkozatok, ajánlás becsatolásával lehet.

A „Szociális Pályázati Űrlap”, és az „Ajánlás” a MAZSÖK  honlapjáról tölthető le.

A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha az alábbi feltételeknek megfelel, illetve a szükséges iratokat becsatolják:

  • Pályázati űrlapot gyermekenként, külön-külön kitöltve szükséges benyújtani (ahol több gyermek részére nyújtanak be pályázatot a mellékleteket egy példányban szükséges benyújtani).
  • a bölcsődés, óvodás, tanuló törvényes képviselőjének aláírása,
  • egyedülállóságra vonatkozó nyilatkozat,
  • munkáltatói igazolás az elmúlt három havi átlagkeresetről (abban a családban, ahol mindkét szülő dolgozik, értelemszerűen mindkét szülőtől szükséges benyújtani a munkáltatói igazolást),
  • amennyiben gyermekgondozási díjra (gyed), gyermekgondozást segítő ellátásra (gyes), gyermeknevelési támogatásra (gyet) jogosult, az arról szóló hivatalos dokumentumot szükséges benyújtani,
  • amennyiben valamelyik szülő/gondviselő/gyám nyugdíjas, rokkant nyugdíjas, abban az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolás benyújtása szükséges,
  • amennyiben a szülő „főállású anya”, az abból származó jövedelemre vonatkozó igazolás (bankszámlakivonat) benyújtása szükséges,
  • középfokú oktatási intézménybe járó tanuló esetében iskolalátogatási igazolás benyújtása szükséges, amennyiben a tanuló betöltötte a 18. életévét,
  • ajánlás – gyermekenként külön-külön – zsidó hitközségtől, illetve zsidó oktatási/nevelési intézménytől.

 

Beadási határidő: 2018. május 31. (A borítékra kérjük ráírni „Szociális pályázat”)

 

A beadási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a határidő lejártát követően érkezett pályázatokat a Mazsök nem fogadja be, azok elbírálásra nem kerülnek.

A tartalmilag vagy formailag hiányos pályázatok esetén a Mazsök egy ízben hiánypótlási felhívást ad ki, amelyet a pályázónak 8 napon belül kell teljesítenie, a hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, későbbi, újabb hiánypótlásnak helye nincs.

A pályázatokat egy példányban (az összes melléklettel együtt), aláírva a Közalapítvány Irodájához (MAZSÖK, 1054 Budapest, Tüköry u. 3.) személyesen, vagy ajánlott küldeményként postai úton kérjük benyújtani.

 

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

Pályázati felhívás

Pályázati űrlap és ajánlás

Keres valamit?

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
1
2
Dátum : 2018. szeptember 2., vasárnap
3
4
5
6
7
8
9
10
Dátum : 2018. szeptember 10., hétfő
11
Dátum : 2018. szeptember 11., kedd
13
17
19
Dátum : 2018. szeptember 19., szerda
20
21
22
23
24
Dátum : 2018. szeptember 24., hétfő
25
Dátum : 2018. szeptember 25., kedd
26
27
28
29
30

Eseménynaptár

HKSzeCsPSzoV
1
2
Dátum : 2018. szeptember 2., vasárnap
3
4
5
6
7
8
9
10
Dátum : 2018. szeptember 10., hétfő
11
Dátum : 2018. szeptember 11., kedd
13
17
19
Dátum : 2018. szeptember 19., szerda
20
21
22
23
24
Dátum : 2018. szeptember 24., hétfő
25
Dátum : 2018. szeptember 25., kedd
26
27
28
29
30